Национална художествена
гимназия
“Димитър Добрович”
Сливен

Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7


Конкурс за рисунка "Приказна Коледа" 2014

Списък с наградените участници и техните рисунки

От 7 до 8 клас

Стелияна Андриянова Андреева VIIa клас,
ОУ "Найден Геров" с.Гавраилово
I място

Елена Михайлова Димитрова VIIб клас
ОУ "Хр. Ботев" с. Самуилово
II място

Габриела Щилянова Борисова VII клас, ОУ "Хр. Ботев" с. Самуилово
III място

Еленка Атанасова Бойкова VII клас,
ОУ "Хр. Ботев" с. Самуилово
поощрение

От 5 до 6 клас

Мария Дончева Динева VIб клас
СОУ "Хр. Ботев" Нова Загора
I място

Магдалена Евгениева Енева, Vв клaс
СОУ "Хр. Ботев" Нова Загора
I място

Зафер Зюмеров, V клас
ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Бяла Паланка
II място

Ахмед Хюсеин, V клас
ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Бяла Паланка
поощрение