Национална художествена
гимназия
“Димитър Добрович”
гр. Сливен
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
гр. Сливен, бул. “Георги Данчев” 7

   

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

ЗА

СТРОЕЖ НА ОБЩЕЖИТИЕ

Училищното настоятелство при
НХГ "Димитър Добрович" - Сливен
обявява дарителска кампания
за набиране на средства
за строеж на общежитие.

Банкова сметка:

BG 33UBBS80021000785330
Банка ОББ - Клон Сливен