Национална художествена  
гимназия  
“Димитър Добрович”  
Сливен  
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7


Юбилейни изложби
30 ГОДИНИ НХГ "ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ" - град СЛИВЕН


Галерия на СБХ - "Шипка" № 6, гр. София - май 2011

Галерия "Май", гр. Сливен - октомври 2011.

Училището е наградено с грамота от Министерство на културата
за особен принос в развитието на българската култура и образование.


Галерия на СБХ - "Шипка" № 6, гр. София - май 2011


Галерия "Май", гр. Сливен - октомври 2011