Национална художествена
гимназия
“Димитър Добрович”
Сливен

Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7


   

Учебници за 8. клас

Всички учебници са ново издание от 2017г.
Не закупувайте учебници преди родителската среща на 12.09.2017 г. от 18:00 ч. (групово закупуване на учебници)

Предмет Издателство
Български език „БГ Учебник“ ЕООД
Литература „БГ Учебник“ ЕООД
Английски език „Просвета-София” АД - Teen Zone
Математика „Просвета-София” АД
История „Просвета-София” АД
География „Просвета-София” АД
Биология „Булвест 2000“ ООД
Химия „Булвест 2000“ ООД
Физика „Булвест 2000“ ООД
Информационни технологии „Просвета-София” АД
Изобразително изкуство СД "Педагог 6“
Музика „Просвета-София” АД

Български език и литература

Списък на изучаваните произведения по БЕЛ - VIII клас

I. Античност

 • 1. Старогръцки митове и легенди
  - митовете за Прометей, за Едип
  - Троянски митологичен цикъл
 • 2. Омир „Илиада“ (I, VI, XVIII, XXII, XIV песен)
 • 3. Сафо (поезия) – „Любов“
 • 4. Софокъл - „Антигона“

II. Средновековие

 • 5. Библия
  - библейски сюжети за грехопадението (Каин и Авел)
  - историята на Мойсей
  - Евангелие от Матей
  - Евангелие от Йоан
 • 6. „Пространно житие Константин - Кирил Философ“
 • 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“
 • 8. Черноризец Храбър – „За буквите“

III. Ренесанс

 • 9. Джовани Бокачо – „Декамерон“: Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“
 • 10. Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“
 • 11. Уилям Шекспир – „Хамлет“; Сонети

Учебници за 9. клас

Предмет Издателство
Български език „Булвест 2000“ ООД
Литература „Булвест 2000“ ООД
Математика "Архимед“ - първо равнище
История „Просвета-София” АД (ЗП)
География „Булвест 2000“ ООД (ЗП)
Биология „Булвест 2000“ ООД
Химия „Булвест 2000“ ООД
Физика „Булвест 2000“ ООД
Музика „Просвета-София” АД
Психология и Логика СД "Педагог 6“

Учебници за 10. клас

Предмет Издателство
Български език „Булвест 2000“ ООД
Литература „Булвест 2000“ ООД
Математика "Архимед“ - първо равнище
История "Анубис“ ООД (ЗП)
География „Булвест 2000“ ООД (ЗП)
Биология „Просвета-София” АД
Химия „Просвета-София” АД
Физика „Булвест 2000“ ООД
Етика и право "Екстрем“

Учебници за 11 клас

Предмет Издателство
Български език „Булвест 2000“ ООД
Литература „Булвест 2000“ ООД
Математика "Архимед“ - първо равнище
История "Анубис“ ООД (ЗП)
Философия "Анубис“ ООД (ЗП)

Учебници за 11. клас

Предмет Издателство
Български език „Булвест 2000“ ООД
Литература „Булвест 2000“ ООД
Свят и личност "Анубис“ ООД (ЗП)