Национална художествена
гимназия
“Димитър Добрович”
гр. Сливен
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
гр. Сливен, бул. “Георги Данчев” 7

   

Випуск 2009/2010


Началото...


Така започна всичко...Карнавалът - неповторим купон всяка година


Познахте ли ни в "ИЛИАДА"?
НА МОИТЕ ПОРАСНАЛИ МОМЧЕТА - СВЕТЛЬО И ЙОВЧО

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРAКТЕРИСТИКА НА ВИПУСК 2010 ГОДИНА


ПЛЕНЕРИТЕ!
През септември и през април тръгваме с папки из България и Европа - тук сме в Словакия, Унгария и Виена!
Уви, времето отлетя... Букет за сбогом...


Радост Пехливанова - класен ръководител


Защити на дипломни работи

Специалности:

"Художествена тъкан"


"Рекламна графика"

"Иконопис"
И най-щурият абитуриентски бал!
Вече сме с дипломи! А сега накъде?ЕТО РЕЗУЛТАТЪТ!

17 ПРИЕТИ (от 19 кандидатствали):

10 в НХА, ГР. СОФИЯ,

1 в НАТФИЗ,

2 в АМТИИ, гр. ПЛОВДИВ,

2 във ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",

1 в ТУ, гр. СОФИЯ,

1 в ТУ, гр. ВАРНА.