Национална художествена  
гимназия  
“Димитър Добрович”  
Сливен  
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7


Каталог - художествена тъкан


номер клас година автор, размер, материал, техника изображение
000 10 2005

Таня Неделчева

  Размер - 70/95

Материал - вълнена прежда, коприна, пан

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

продадено

001 11 2005

Надежда Кирова

Размер - 90/115

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

002 11 2007

Ралица Богданова

Размер - 120/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, обеми

продадено

004 11 2005

Надежда Спасова

Размер - 110/95

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

005 10 2004

Венцислав Ценов

Размер - 120/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, обеми

продадено

006 10 2004

Теодора Михалева

Размер - 80/93

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

007 10 2004

Мария Панайотова

Размер - 120/80

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка тъкан, сплитки, обеми

продадено

008 11 2003

Радостина Георгиева

  Размер - 65/105

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

012 12 2006

Златина Василева

Размер - 160/114

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

013 11 2005

Златина Василева

Размер - 140/90

Материал - вълнена прежда, коприна, пан

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

014 10 2007

Жанет Балкова

Размер - 140/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

019 11 2005

Юлияна Стоева

Размер - 110/65

Материал - вълнена прежда, коприна, маниста

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

продадено

020 10 2004

Златина Василева

Размер - 100/60

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки, въжета

продадено

021 11 1983

Петя Коларова

  Размер - 120/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

022 11 2007

Виктория Досева

Размер - 100/130

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка класическа тъкан


032 10 2004

Елена Петрова

Размер - 80/98

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

033 11 2005

Елена Петрова

Размер - 80/98

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

048 10 2004

Надежда Спасова

Размер - 90/60

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

049 12 2006

Надежда Спасова

Размер - 155/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

052 12 1994

Станислава Георгиева

  Размер - 135/102

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

Цена - 500 лв.

053 10 2003

Йорданка Нейкова

Размер - 160/60

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки, вързана техника

продадено

054 11 2004

Йорданка Нейкова

Размер - 100/95

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки, вързана техника

продадено

055 11 2005

Десислава Николаева

Размер - 110/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

056 10 2003

Мария Желева

Размер - 100/95

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка тъкан, сплитки

продадено

057 10 2003

Катя Костадинова

Размер - 125/125

Материал - вълнена прежда, коноп, пан

Техника - гладка тъкан, сплитки

продадено

058 10 2004

Юлияна Стоева

Размер - 75/55

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

064 10 2006

Емил Стефанов

  Размер - 120/55

Материал - вълнена прежда, пан, коприна

Техника - гладка тъкан, сплитки

продадено

066 12 1997

Антония Кошничарова

  Размер - 137/93

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 550 лв.

070 12 1997

Кристина Попова

  Размер - 140/110

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

072 12 1997

Стоян Алеков

  Размер - 145/120

Материал - вълнена прежда, парцали

Техника - гладка класическа тъкан, структура

Цена - 340 лв.

093 11 1998

Десислава Танова

  Размер - 102/80

Материал - вълнена прежда, вълна, коприна

Техника - гладка тъкан, вързана техника, фактура

Цена - 400 лв.

094 11 1998

Даниела Василева

  Размер - 140/67

Материал - вълнена прежда, коприна, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 350 лв.

105 12 1999

Младен Градев

  Размер - 145/95

Материал - вълнена прежда, коноп, козина, коприна

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 580 лв.

115 12 2000

Владимир Демирев

  Размер - 105/80

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 350 лв.

145 10 2002

Милена Вангелова

  Размер - 180/90

Материал - вълнена прежда, дървена конструкция

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 250 лв.

147 10 2002

Татяна Стоянова

  Размер - 55/105

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

350 лв.

158 12 2002

Валентина Гужгулова

  Размер -

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 600 лв.

166 11 2003

Ивелина Дънекова

Размер - 120/80

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 350 лв.

173 12 2003

Мариана Георгиева

  Размер - 113/92

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 570 лв.

178 10 2004

Десислава Николаева

Размер - 90/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 190 лв.

180 11 2004

Мария Желева

Размер - 90/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 320 лв.

182 11 2004

Полина Петрова

  Размер - 110/95

Материал - вълнена прежда, коприна, пан

Техника - гладка тъкан, сплитки, обеми

Цена - 300 лв.

184 12 2004

Ивелина Дънекова

Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

185 12 2004

Илиан Стайков

  Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

186 12 2004

Калоян Бушев

  Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

190 10 2005

Благовеста Момчева

Размер -

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 180 лв.

191 10 2005

Албена Вълчева

Размер - 80/80

Материал - вълнена прежда, пан, коноп

Техника - гладка тъкан, сплитки, фактури, обеми

Цена продадено

192 10 2005

Ивелина Момчева

Размер -

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

Цена - 200 лв.

193A 10 2005

Мария Кръстева

Размер - 80/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

Цена - 200 лв.

193 11 2006

Мария Кръстева

Размер - 115/90

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка тъкан, сплитки, двойна основа

Цена - 400 лв.

194 10 2005

Ралица Богданова

Размер - 65/105

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 220 лв.

196 11 2005

Теодора Михалева

Размер - 110/93

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 280 лв.

197 11 2005

Мария Панайотова

Размер - 170/70

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

198 12 2005

Мария Желева

Размер - 145/100

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

199 12 2005

Катя Костадинова

Размер - 125/125

Материал - вълнена прежда, коприна, ламе, изкуствен материал

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 600 лв.

201 12 2005

Атанас Буров

  Размер - 140/80

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 450 лв.

229 10 2006

Александър Недев

Размер - 130/60

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 180 лв.

231 10 2006

Виктория Досева

Размер - 80/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, двойна основа

Цена продадено

236 11 2006

Благовеста Момчева

Размер -

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

237 11 2006

Албена Вълчева

Размер - 110/98

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена продадено

238 11 2006

Ивелина Момчева

Размер - 110/80

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 300 лв.

240 11 2006

Ралица Богданова

Размер - 114/78

Материал - вълнена прежда, коприна, пан

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 400 лв.

241 11 2006

Таня Неделчева

  Размер -

Материал - вълнена прежда, пан, коприна, паети

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

242 12 2006

Елена Петрова

Размер - 130/93

Материал - вълнена прежда, пан

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 450 лв.

243 12 2006

Десислава Николаева

Размер - 110/75

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

244 12 2006

Надежда Кирова

Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

245 12 2006

Юлияна Стоева

Размер - 127/95

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 500 лв.

246 12 2006

Теодора Михалева

Размер - 110/105

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 350 лв.

247 12 2006

Мария Панайотова

Размер -

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

248 12 2006

Венцислав Ценов

Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 400 лв.

258 10 2007

Таня Тодорова

Размер - 88/60

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 150 лв.

261 11 2007

Александър Недев

Размер - 150/80

Материал - вълнена прежда, вискоза, въжета

Техника - гладка тъкан, сплитки, обеми

Цена - 200 лв.

262 11 2007

Виктория Новакова

Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки

Цена продадено

266 11 2007

Ренета Георгиева

Размер - 130/90

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 200 лв.

268 12 2007

Благовеста Момчева

Размер - 145/100

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена - 350 лв.

269 12 2007

Албена Вълчева

Размер - 145/103

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки, фактури

Цена - 500 лв.

270 12 2007

Ивелина Момчева

Размер - 140/114

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 500 лв.

278 10 2008

Женя Андонова

  Размер - 90/60

Материал - коноп, изкуствена прежда, маниста

Техника - гладка тъкан, сплитки, фактури

Цена - 100 лв.

284 11 2008

Жанет Балкова

Размер - 70/80

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

продадено

286 11 2008

Румен Иванов

  Размер -

Материал - вълнена прежда

Техника - гладка класическа тъкан

Цена -

287 11 2008

Таня Тодорова

Размер - 110/110

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка тъкан, сплитки

Цена - 200 лв.

289 12 2008

Ренета Георгиева

Размер -

Материал - вълнена прежда, коноп, пан, коприна

Техника - гладка тъкан, сплитки, въжета

Цена - 550 лв.

291 12 2008

Александър Недев

Размер - 140/80

Материал - вълнена прежда, вискоза, въжета

Техника - гладка тъкан, сплитки, обеми

Цена - 450 лв.

292 12 2008

Виктория Новакова

Размер - 110/125

Материал - вълнена прежда, коноп, коприна, въжета

Техника - гладка тъкан, сплитки, обеми

600 лв.

293 12 2008

Виктория Досева

Размер - 140/98

Материал - вълнена прежда, коприна

Техника - гладка класическа тъкан, сплитки, въжета

600 лв.

Начало